Tine Prøitz: Hva kan økt fokus på læringsutbytte bety for planlegging og gjennomføring av undervisning?