Rubrikk

Medstudentvurdering i MOOC-en
Medstudentvurdering i MOOC-en
Kriterier Vurderinger
Hva var bra? Hvorfor?
Var det noe som kunne vært gjort bedre?
Still et spørsmål som gjør at medstudenten må reflektere eller tenke videre
Er besvarelsen nyttig for deg eller andre? På hvilken måte?