Rubrikk

Kriterier for arbeidskrav 2
Kriterier for arbeidskrav 2
Kriterier Vurderinger
Arbeidskravet ber om å formulere et klart mål for noe en ønsker å oppnå i undervisningen. Er målet/målene klart kommunisert?
Hva er vektlagt i den pedagogisk begrunnelsen i besvarelsen for valg og utforsking av denne digitale læringsressursen?
Er det andre momenter eller begrunnelser du ser som også kunne vært trukket frem?
Hva er særlig interessant med dette arbeidet?
Har du råd digitale/tekniske råd til den som har levert dette arbeidskravet? Er det noe som kunne vært gjort på en annen måte? Det er lov å svare "nei" her hvis du ikke har forslag.
På hvilken måte er besvarelsen nyttig for deg eller andre?