Rubrikk

Kriterier for arbeidskrav 3
Kriterier for arbeidskrav 3
Kriterier Vurderinger
Arbeidskravet ber om å forklare hvilken sammenheng læringsressursen brukes i. Er dette klart kommunisert?
På hvilken måte brukes en pedagogisk modell (MAKVIS, den didaktiske relasjonsmodellen eller andre) og/eller begreper/tekster som refleksjonsgrunnlag?
Er det andre momenter eller begrunnelser du ser som også kunne vært trukket frem?
Hva er særlig interessant med dette arbeidet?
Har du råd digitale/tekniske råd til den som har levert dette arbeidskravet? Er det noe som kunne vært gjort på en annen måte? Det er lov å svare "nei" her hvis du ikke har forslag.
På hvilken måte er besvarelsen nyttig for deg eller andre?