Rubrikk

Kriterier for arbeidskrav 4
Kriterier for arbeidskrav 4
Kriterier Vurderinger
Hvordan vil du oppsummere videofeedback-en?
Er potensialet for læring som ligger i videofeedback utnyttet i selve videofeedback-en og begrunnet i refleksjonsnotatet?
Er det andre momenter eller begrunnelser du ser som også kunne vært trukket frem?
Hva er særlig interessant med dette arbeidet?
Har du råd digitale/tekniske råd til den som har levert dette arbeidskravet? Er det noe som kunne vært gjort på en annen måte? Det er lov å svare "nei" her hvis du ikke har forslag.
På hvilken måte er besvarelsen nyttig for deg eller andre?