Peldemo2

Peldemo2

PELtest 1.-7.

Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen Pedagogikk og elevkunnskap er et overordnet profesjonsfag i lærerutdanningen.
Faget skal være samlende og utgjøre den lærerfaglige plattformen i grunnskolelærerutdanningen sammen med de andre fagene og praksisopplæringen. Kjernen i faget er hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til alle elevers faglige, sosiale og personlige læring og utvikling.
Pensum Emneplan Semesterplan

 

Learning

Selvstudie - hva er læring og kunnskap? Alle må igjennom første del av emnet som selvstudie på egenhånd for å komme videre. Du må gjennom noen tester og lese pensum før du får gå videre på Refleksjon. Ta en liten test før du starter på emnet så sammenligner vi svaret ditt på slutten av emnet.

thinking.jpg

Refleksjon - læring og følelser er knyttet sammen. Jeg vet, og har erfart, at å reflektere rundt lærestoffet og spesielt å skrive gir god læring. Å hjelpe elever til å utvikle evnen til refleksjon er vesentlig for videre læringsarbeid. Refleksjon og drøfting av forskjellige argumenter har derfor lang tradisjon i skolen.

team-386673_640.jpg

Samarbeid og læring Flere studier viser at samskriving har positiv effekt, både på motivasjon, men også for skriveutviklingen. Når vi skriver sammen, blir arbeidet for mange mer lystbetont, samtidig som samarbeidet fører til økt bevissthet om hva man gjør når man skriver[1]. I samskriving må alle bidra. Dette er et læringsarbeid hvor alle kan lære mye.
[1] Skrivesenteret.no http://www.skrivesenteret.no/ressurser/samskriving/

forelesning.jpg

Her finner du alle forelesninger. Du finner dem også blant Filer i venstre meny.

Emnesammendrag:

Dato Detaljer Forfall
CC-attribusjon Ikke-kommersiell Dette emneinnholdet tilbys med en CC-attribusjon Ikke-kommersiell lisens. Innholdet i dette emnet må anses å være underlagt denne lisensen såfremt ikke annet er anført.