e_studio-Matematikk

e_studio-Matematikk

Et opplegg for GLU 5. - 10. matematikk 2016, og som eksempel  på  et digitalt omvendt klasserom  for lærerspesialistutdanningen 2022. 

Gjennomgangen av dette emnet vil gjennomføres som Flipped Classrom, og deres arbeid i det snudde" klasserommet vil tas opp til drøfting og diskusjon , når dere er tilbake i klasserommet den ..... Gå gjennom sidene under, les, gjør og svar på spørsmål.

 Pytagoras 1

Pytagoras 2

Pytagoras 3

Dersom dette gikk fort og var enkelt, kan du prøve deg på oppgaven  Olsen og Nilsens gulrotåker

blu_flipped.jpg

Vi vil avslutte det hele med en utforskende oppgave, slik at dere får vist både kunnskap og kompetanse på de matematiske områdene vi har vært gjennom i de omvendte klasserommene.

 Når oppgavene løses så husk:  " Det er lærer du er", og da skal tankene dine og oppgavenes innhold være rettet mot elevnes læring.

Emnesammendrag:

Dato Detaljer Forfall